Hiệu quả của hành vi và xu hướng
Kompa.ai

Hiệu quả của hành vi và xu hướng

Đo lường hiệu quả của các KOLs thông qua các thảo luận do họ tạo ra và sự thống nhất về thông điệp truyền tải của Thương hiệu.
Phát triển mối quan hệ
Kompa.ai

Phát triển mối quan hệ

Xác định và tạo dựng các thông tin liên hệ trên các kênh truyền thông và người có sức ảnh hưởng đến nhóm khách hàng của Thương hiệu bằng nhiều hình thức khác nhau, từ các mối quan hệ với nhà báo đến nhữg người có sức ảnh hưởng quy mô nhỏ.
Đánh giá Người có sức ảnh hưởng
Kompa.ai

Đánh giá Người có sức ảnh hưởng

Xác định nguồn gốc và thông tin danh mục của người có sức ảnh hưởng, đanh giá mức độ lan truyền, độ phủ và mức độ tương tác trên cộng đồng mạng.

Need more solutions

Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản trị truyền thông để theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động?
Hãy liên hệ với những chuyên gia phân tích của Kompa!

Liên hệ ngay
Yêu Cầu Trải Nghiệm Request

Influencer Marketing