Kompa
Kompa.ai
Kompa là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng Trung tâm Kỹ thuật số (hay còn gọi Trung tâm Chỉ huy Truyền thông Xã hội) tại Việt Nam.
Phân tích các chỉ số hoạt động truyền thông & Marketing
Kompa.ai

Phân tích các chỉ số hoạt động truyền thông & Marketing

Kompa cung cấp tính năng trực quan hóa dữ liệu trong màn hình thời gian thực cho phép Thương hiệu theo dõi, quản trị và đo lường hiệu suất hoạt động truyền thông & Marketing.

Kết nối
Kết nối
Quan sát
Quan sát
Trích xuất
Trích xuất
Cảnh báo
Cảnh báo
Dữ liệu trên thời gian thực
Dữ liệu trên thời gian thực
Chia sẻ
Chia sẻ
Kompa giúp theo dõi & quản trị hoạt động Thương hiệu một cách hiệu quả
Kompa.ai

Báo cáo trực tuyến

Kompa giúp theo dõi & quản trị hoạt động Thương hiệu một cách hiệu quả

Tạo văn hóa dữ liệu trong toàn tổ chức với các báo cáo dữ liệu theo thời gian thực nhằm cung cấp các "insights" giúp cải thiện hoạt động truyền thông, Marketing & kinh doanh của khách hàng.

Kompa.ai

Our current clients

Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp các giải pháp công nghệ để quản trị hiệu suất & cải thiện hoạt động kinh doanh?
Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn

Liên hệ ngay
Yêu Cầu Trải Nghiệm Request

Kompa.ai