Cơ hội nghề nghiệp
Các công việc tuyển dụng

tim kiếm
cơ hội nghề nghiệp

Vị trí tuyển dụng
Ứng tuyển

21/12/2020

Trưởng Bộ Phận Nhân Sự

Quản Trị Nhân Sự

Ứng tuyển

16/12/2020

Trợ Lý Giám Đốc

Phát Triển Kinh Doanh

Ứng tuyển

16/12/2020

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

Nghiên Cứu & Phân Tích Dữ Liệu

Ứng tuyển

16/12/2020

Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường

Nghiên Cứu & Phân Tích Dữ Liệu

Ứng tuyển

15/12/2020

B2B Account Team Leader

Phát Triển Kinh Doanh

Ứng tuyển

15/12/2020

Chuyên Viên Xây Dựng Content Marketing

Marketing

Ứng tuyển

15/12/2020

B2B Digital Marketing Specialist

Marketing

Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm một đơn vị cung cấp các giải pháp truyền thông để quản trị hiệu suất hoạt động thương hiệu?
Liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn

Liên hệ ngay
Yêu Cầu Trải Nghiệm Request

Kompa.ai