Đảm bảo độ nhận diện thương hiệu
Kompa.ai

Đảm bảo độ nhận diện thương hiệu

Kompa cung cấp các thông tin về hành vi và xu hướng chi tiết nhất dựa trên nguồn dữ liệu nhằm hỗ trợ việc xây dựng hiệu quả truyền thông của các chiến dịch Marketing một cách hiệu quả nhất.
Nâng cao hiệu suất hoạt động
Kompa.ai

Nâng cao hiệu suất hoạt động

Kompa nâng cao hiệu xuất haoạt động truyền thông của thương hiệu trên khắp các kênh truyền thông để đánh giá được các hoạt động có hiệu quả tốt nhất.
Thấu hiểu hành vi người dùng
Kompa.ai

Thấu hiểu hành vi người dùng

Phân tích của Kompa Media về người dùng cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về hành vi của đối tượng mục tiêu để giúp Thương hiệu nâng cao hình ảnh và sự tương tác với khách hàng.

Need more solutions

Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản trị truyền thông để theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động?
Hãy liên hệ với những chuyên gia phân tích của Kompa!

Liên hệ ngay
Yêu Cầu Trải Nghiệm Request

360 Press Clipping