Our Team
amazing members
Cường Vòng
Cường Vòng

Nhà Sáng Lập & Tổng Giám Đốc

Hải Vòng
Hải Vòng

Giám Đốc Chiến Lược

Như Trần
Như Trần

Giám Đốc Điều Hành

Thái Lưu
Thái Lưu

Giám Đốc Kỹ Thuật

Our clients
Hàng Không
Ngân hàng Tài chính & Đầu tư
SSI
Bank for Investment and Development of Vietnam
Mb Bank
Techcom Bank
VP Bank
Sacombank
Thực phẩm và đồ uống
Những ngành khác
Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản trị truyền thông để theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động?
Hãy liên hệ với những chuyên gia phân tích của Kompa!

Liên hệ ngay
Yêu Cầu Trải Nghiệm Request

Kompa.ai