Luôn luôn giám sát và theo dõi
Kompa.ai

Luôn luôn giám sát và theo dõi

Hệ thống quản lý và cảnh báo liên tục nhằm đưa ra các phương án tối ưu nhất trong việc hạn chế khủng hoảng truyền thông.
Xử lý các tin tức tiêu cực
Kompa.ai

Xử lý các tin tức tiêu cực

Phân loại nội dung dựa trên khả năng đánh giá tình huống và theo dõi các thông tin liên quan.
Can thiệp và Tiếp cận
Kompa.ai

Can thiệp và Tiếp cận

Chủ động tiếp cận nhằm tìm ra các giải pháp và phân tích các tình huống có thể xảy ra
Theo dõi Người có sức ảnh hưởng
Kompa.ai

Theo dõi Người có sức ảnh hưởng

Tiếp cận bằng hình thức giao tiếp và tương tác nhằm giảm thiểu tin tức tiêu cực và bảo vệ hình ảnh thương hiệu

Need more solutions

Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản trị truyền thông để theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động?
Hãy liên hệ với những chuyên gia phân tích của Kompa!

Liên hệ ngay
Yêu Cầu Trải Nghiệm Request

Reputation Management