Độ phủ dữ liệu 360 độ
Kompa.ai

Độ phủ dữ liệu 360 độ

Thu thập thông tin truyền thông liên quan đến thương hiệu từ TV, radio, báo in & báo mạng đến các nền tảng kỹ thuật số như: diễn đàn, mạng xã hội, v.v.
Tự động hoá thực hiện báo cáo
Kompa.ai

Tự động hoá thực hiện báo cáo

Toàn bộ quy trình thực hiện báo cáo được tự động hoá dựa trên khả năng xử lý bởi hệ thống máy học thông minh kết hợp với khả năng phân tích của con người nhằm truyền tải những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất.
Kompa.ai

Định hướng giải pháp
Kompa.ai

Định hướng giải pháp

Kompa Media có thể tùy chỉnh và cung cấp các giải pháp hiệu quả cao cho bất kỳ vấn đề về truyền thông của Thương hiệu.

Need more solutions

Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản trị truyền thông để theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động?
Hãy liên hệ với những chuyên gia phân tích của Kompa!

Liên hệ ngay
Bản dùng thử Request

Kompa.ai