Tăng cường hiệu quả nội dung Marketing
Kompa.ai

Tăng cường hiệu quả nội dung Marketing

Cung cấp các phân tích chuyên sâu về những gì đang diễn ra trên thị trường ở khắp các lĩnh vực kinh doanh nhằm hỗ trợ cho hoạt động lên kế hoạch nội dung.
Đánh giá giai đoạn chiến dịch
Kompa.ai

Đánh giá giai đoạn chiến dịch "trước-trong-sau"

Đo lường hiệu quả của chiến dịch sẽ cung cấp hiểu biết rõ ràng về thành công của chiến dịch và hướng cải thiện chiến dịch tiếp theo.
Tối ưu hoá khả năng truyền thông
Kompa.ai

Tối ưu hoá khả năng truyền thông

Hiệu xuất là thông điệp truyền tải. Các mục tiêu của báo cáo là gia tăng mức độ hiệu quả truyền thông trên các kênh truyền thông ở môi trường số.

Need more solutions

Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản trị truyền thông để theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động?
Hãy liên hệ với những chuyên gia phân tích của Kompa!

Liên hệ ngay
Yêu Cầu Trải Nghiệm Request

Đo lường hiệu quả chiến dịch