Độ phủ dữ liệu 360 độ
Kompa.ai

Độ phủ dữ liệu 360 độ

Thu thập thông tin truyền thông liên quan đến thương hiệu từ TV, radio, báo in & báo mạng đến các nền tảng kỹ thuật số như: diễn đàn, mạng xã hội, v.v.
Đánh giá hiệu quả đầu tư truyền thông
Kompa.ai

Đánh giá hiệu quả đầu tư truyền thông

Đánh giá & đánh giá mức độ đầu tư của Thương hiệu trên truyền thông bằng cách xem xét mức độ phù hợp giữa Giá trị quảng cáo, giá trị PR & lợi tức đầu tư.
Định hướng giải pháp
Kompa.ai

Định hướng giải pháp

Kompa Media có thể tùy chỉnh và cung cấp các giải pháp hiệu quả cao cho bất kỳ vấn đề về truyền thông của Thương hiệu.
Tự động hoá thực hiện báo cáo
Kompa.ai

Tự động hoá thực hiện báo cáo

Toàn bộ quy trình thực hiện báo cáo được tự động hoá dựa trên khả năng xử lý bởi hệ thống máy học thông minh kết hợp với khả năng phân tích của con người nhằm truyền tải những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất.

Need more solutions

Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản trị truyền thông để theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động?
Hãy liên hệ với những chuyên gia phân tích của Kompa!

Liên hệ ngay
Yêu Cầu Trải Nghiệm Request

Media Clipping & Reporting Service