Theo dõi và cảnh báo tin nhạy cảm
Kompa.ai

Theo dõi và cảnh báo tin nhạy cảm

Cảnh báo thông tin nhạy cảm 24/7 là một dịch vụ đặc biệt được thiết kế để giải quyết mọi tiêu cực tiềm ẩn mà Thương hiệu có thể phải đối mặt hàng ngày.
Phát hiện sự cố nhanh nhất
Kompa.ai

Phát hiện sự cố nhanh nhất

Kompa Media cung cấp khả năng theo dõi và phát hiện thông tin nhạy cảm nhanh chóng để giúp Thương hiệu ngăn ngừa mọi rủi ro khủng hoảng truyền thông.
Tối ưu hoá chiến lược tiếp cận
Kompa.ai

Tối ưu hoá chiến lược tiếp cận

Dựa trên việc thu thập dữ liệu về các thông tin nhạy cảm, Kompa Media cung cấp Dịch vụ tư vấn giải quyết khủng hoảng để chủ động hoặc phản ứng lại các cuộc khủng hoảng truyền thông.

Need more solutions

Tham gia với chúng tôi

Tham gia với chúng tôi

Bạn đang tìm kiếm giải pháp quản trị truyền thông để theo dõi và đánh giá hiệu suất hoạt động?
Hãy liên hệ với những chuyên gia phân tích của Kompa!

Liên hệ ngay
Yêu Cầu Trải Nghiệm Request

Cảnh báo và điều hoà tin tiêu cực